Loading...

Termostaty - rozdíl mezi regulací teploty pomocí hystereze a PI regulací.

Termostaty slouží k regulaci teploty. Ale způsobů, jak regulovat teplotu je více, záleží na typu termostatu. Nejčastější je regulace pomocí hystereze. Chytřejší je PI regulace, která umí regulovat teploty s menšími výkyvy a umí "předvídat", jak je potřeba spínat zdroj tepla.

15.1.2024

 

Regulace pomocí hystereze je nejjednodušší a nejčastěji používanou metodou u termostatů. Při této regulaci se nastavuje dvě teplotní hodnoty - horní a dolní hranice. Když teplota dosáhne horní hranice, termostat se vypne, až teplota klesne pod dolní hranici, termostat se zapne. To způsobuje cyklické zapínání a vypínání termostatu. Hodnota hystereze určuje rozdíl mezi horní a dolní hranicí, který je potřebný pro stabilní regulaci. Při regulaci pomocí hystereze se obvykle používají relé, která ovládají zapnutí a vypnutí termostatu.

Na druhé straně, PI regulace teploty je sofistikovanější metoda využívaná v pokročilejších termostatech. PI regulace kombinuje dvě základní složky - proporcionalitu a integraci. Proporcionální část se postará o okamžitou reakci na změny teploty a přiřadí termostatu větší nebo menší vyhřívací nebo chladící výkon. Integrální část sleduje délku trvání odchylek od požadované teploty a slouží k odstranění konstantních odchylek. Tím se zajišťuje ještě přesnější regulace teploty.

PI regulace se často používá v elektronických termostatech s mikroprocesory, které mohou provádět výpočty a adaptivně upravovat parametry regulace. Tím se zajišťuje lepší přesnost a stabilita regulace teploty oproti regulaci pomocí hystereze.

@parent