Pojistkové systémy

Pojistka je spolehlivý přístroj chránící proti nadproudům. Pojistková vložka je umístěna mezi kontakty v podobě pojistkového držáku, odpínače či odpojovače a takto vzniklý celek představuje pojistku. Elektrický odpor pojistkové vložky je téměř zanedbatelný, proto se pojistka chová jako vodič. Nicméně v případě výskytu nadproudu v obovodu se tavný vodič v pojistkové vložce zahřívá vlivem průchodu elektrického proudu a dochází k jeho tavení, dokud nedojde k přerušení obvodu. Velikou výhodou pojistkových vložek je absence jakéhokoliv pravidelného testování či údržby, vysoká vypínací schopnost při zachování kompaktních rozměrů a v neposlední řadě značná omezovací schopnost prošlého poruchového proudu.

Charakteristiky pojistkových vložek
Tavná charakteristika pojistkových vložek představuje jejich chování a rychlost reakce v přetíženém obvodu. Obvykle se označuje soustavou dvou až tří písmen, přičemž první z nich představuje rozsah vypínání pojistkové vložky:

  • Tavná vložka třídy "a" - pojistková vložka jistí až od výrobcem stanovené hodnoty proudu. Převážně nejistí proti nízkým nadproudům. ale proti středním až vysokým (zkratům).
  • Tavná vložka třídy "g" - pojistková vložka jistí v celém rozsahu vypínací charakteristiky (všechny proudy, které vyvolávají tavení tavného vodiče až do své jmenovité vypínací schopnost). Jistí proti nízkým, středím i vysokým nadproudům.

Druhé písmeno v označení charakterisitky představuje kategorii užití. Ty mohou být následující:

  • M - pro jištění motorových vývodů (typicky aM)
  • G - pro ochranu obvodů a kabelů (typicky gG)
  • R - pro jištění polovodičů (gR, aR)
  • Tr - pro jištění transformátorů (gTr)
  • PV - pro jištění fotovoltaických systémů (typicky gPV)

Typ a typová velikost
Typ a typová velikost hrají vedle charakteristiky neméně důležitou roli při výběru pojistky. V zásadě se typ pojiskové vložky dá rozdělit do dvou kategorií:

  • Pojistky určené pro obsluhu laiky (závitové pojistky typu D)
  • Pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (válcové, nožové pojistky)

 

 

Celkem 10 položek

23353 KFL-D02-50 Pojistková patrona Keramická pojistka 50A.

17 Kč
Skladem

23352 KFL-D02-35 Pojistková patrona Keramická pojistka 35A.

16 Kč
Skladem

23354 KFL-D02-63 Pojistková patrona Keramická pojistka 63A.

17 Kč
Skladem

23351 KFL-D02-25 Pojistková patrona Keramická pojistka 25A.

16 Kč
Skladem

23350 KFL-D02-20 Pojistková patrona Keramická pojistka 20A.

16 Kč
Skladem

23342 KSF02-63-1P+N Pojistkový držák do rozvaděče Pojistkový držák do rozváděče pro pojistkovou patro...

316 Kč
Skladem

23341 KSF02-63-1P Pojistkový držák do rozvaděče Pojistkový držák do rozváděče pro pojistkovou patronu...

159 Kč
Skladem

23340 KSF02-32-1P+N Pojistkový držák do rozvaděče Pojistkový držák do rozváděče pro pojistkovou patro...

150 Kč
Skladem

23344 KFB02-63-1P Pojistková patice Pojistková patice pro keramickou pojisku velikosti D02 + šroubova...

110 Kč
Skladem

23343 KSF02-63-3P Pojistkový držák do rozvaděče Pojistkový držák do rozváděče pro pojistkovou patronu...

491 Kč
Skladem


Celkem 10 položek