Svodiče přepětí

Svodič přepětí
Přepěťová ochranná zařízení - SPD slouží pro ochranu elektrických zařízení a spotřebičů před účinky krátkodobých přepětí, která se vyskytují v důsledku atmosférických výbojů a při spínacích pochodech v průmyslových zařízeních. Pro účinnou ochranu vnitřních instalací se svodiče přepětí řadí do kaskády (tzv. koordinovaná ochrana), přičemž každý ze tří stupňů kaskády redukuje energii přepěťové vlny na přijatelnou mez.

Svodiče přepětí SPI třídy T1
Svodiče přepětí SPI jsou určeny pro ochranu instalace proti přepětím vyvolaným přímým úderem blesku do venkovních vedení nebo zařízení. Díky zapouzdřenému provedení nevyfukují ionizované plyny a proto není nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od vodivých a nehořlavých materiálů. Instalace účinné ochranné kaskády vyžaduje koordinovanou aplikaci různých tříd svodičů. Toto je zajištěno definovanou délkou vedení mezi svodiči. Při použití svodiče přepětí SPI a následného svodiče třídy T2 s max. provozním napětím 460V AC není nutné použít oddělovací úsek vedení ani oddělovací indukčnost. Vodiče SPI jsou dodávány v provedení pro impulzní proud 35, 50 nebo 100kA nebo v sadě svodičů pro sítě TN-C nebo TN-S,TT v provedení 3+1.

Svodiče přepětí SPCT2 třídy T2
Svodiče přepětí SPI jsou určeny pro ochranu spotřebičů proti přepětím vyvolaným vzdálenými údery blesku, popřípadě spínacími procesy. Instalace účinné ochranné kaskády vyžaduje koordinovanou aplikaci různých tříd svodičů. Toto je zajištěnou definovanou délkou vedení mezi svodiči. Při použití svodiče přepětí třídy T1 a následného svodiče třídy SPCT2 s max. provozním napětím 460V AC není nutné použít oddělovací úsek vedení ani oddělovací indukčnost. Svodiče SPI jsou dodávány v provedení pro impulzní proud 35, 50 nebo 100kA nebo v sadě svodičů pro sítě TN-C nebo TN-S,TT v provedení 3+1.

Kombinované svodiče přepětí SPBT12 třídy T1+T2  

Svodiče přepětí SPBT12 jsou určené pro ochranu rozvodů nízkého napětí proti přepěťovým pulzům vznikajícím při nepřímém úderu blesku a spínacích pochodech. Doporučujeme tyto svodiče používat v objektech napájených zemním kabelem. Přístroje SPBT12 jsou dodávány v 2,3 a 4pólových sadách pro sítě TN-C nebo TN-S a TT v zapojení 1+1 nebo 3+1. Tyto svodiče mají výměnné moduly, které lze v případě poruchy vyměnit bez nutnosti demontáže celého svodiče přepětí.

Svodiče přepětí SPDT3 třídy T3 s modulární konstrukcí
Svodiče přepětí SPDT3 slouží k ochraně spotřebičů před přepětím. Účinnost svodiče třídy T3 je do 5m vedení na obě strany. Při delší vzdálenosti je nutné instalovat další svodič přepětí třídy T3, popřípadě zásuvkový svodič přepětí. Přístroje SPDT3 jsou dodávány v 2pólových kompletech na maximální provozní napětí 335V nebo 280V dle druhu sítě.

Celkem 20 položek

Svodič bleskových proudů - uzavřené vysokovýkonné jiskřiště

3 266 Kč
Skladem

Kombinovaný svodič 1. a 2. stupně

2 419 Kč
Skladem

Dva stupně svodičů integrovány v jednom modulu

1 254 Kč
Skladem

Svodič přepětí 2. stupeň

2 298 Kč
Skladem

Univerzální přepěťová ochrana 3. stupně

706 Kč
Skladem

PřepěŤová ochrana 

661 Kč
Skladem

Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, ...

3 871 Kč
Skladem

Svodič přepětí a bleskových proudů

2 904 Kč
Skladem

Svodič přepětí s vyjímatelným modulem, optickou signalizací poruchy s možností blokace modulu...

1 924 Kč
Skladem

Svodič přepětí s akustickou signalizací poruchy

713 Kč
Skladem

Kombinovaný svodič přepětí 1. a 2. stupeň

2 408 Kč
Skladem

varistorový svodič bleskových proudů

988 Kč
Skladem

23135 KSD-T1+T2 275/50 M Výměnný modul Výměnný modul.

533 Kč
Skladem

23132 KSD-T2 275/120 3P Přepěťová ochrana Přepěťová ochrana.

1 587 Kč
Skladem

23131 KSD-T2 275/40 M Výměnný modul Výměnný modul.

320 Kč
Skladem

23130 KSD-T2 275/40 1P Přepěťová ochrana Přepěťová ochrana.

548 Kč
Skladem

23921 KSD-T1+T2 275/180 3P Přepěťová ochrana Přepěťová ochrana.

2 906 Kč
Skladem

23922 KSD-T1T2 275/120 1P+N Přepěťová ochrana Přepěťová ochrana.

2 100 Kč
Skladem

23923 KSD-T1+T2 275/60 1P Přepěťová ochrana Přepěťová ochrana.

1 048 Kč
Skladem

23312 KMA-MN Napěťová spoušť Napěťová spoušť.

362 Kč
Skladem


Celkem 20 položek